BLOG - Čo máme nové?

Prevencia či očkovanie?

Mnohí z nás si kladú túto otázku čoraz častejšie. Keď sa rozprávame so staršou generáciou, často počujeme , že „ za našich čias to bolo inak - tak alebo onak“..... , „ vtedy to...

Viac