• Výpredaj!

Antigénový test z nosa COVID-19 SEJOY

1,32 €
S DPH

Rýchly antigénový test na samodiagnostiku určený na výter z kraja nosa. Zachytáva aj nové mutácie DELTA, LAMBDA a OMIKRON.

EXSPIRÁCIA: 5/2023

Množstvo

Kazeta rýchlotestu na antigén SARS-CoV-2 je rýchly chromatografický imunotest pre kvalitatívne zistenie antigénu SARS-CoV-2 v ľudskom výtere z prednej časti nosa. Identifikácia je založená na monoklonálnych protilátkach špecifických pre proteín nu-kelokapsidu (N) SARS-CoV-2. Je určený na pomoc pri rýchlej diferenciálnej diagnóze infekcie COVID-19.

Odber a príprava vzorky 1. Odber - Výter z nosa: Nosná dutina musí byť vlhká. Vyberte výterovú tyčinku z testovacej sady. Nedotýkajte sa konca výterovej tyčinky, kde je vatový tampón! Opatrne vložte výterovú tyčinku do jednej nosovej diery. Vložte výterovú tyčinku 2-4cm (u detí 1-2cm) pokiaľ neucítite odpor. Päťkrát otáčajte výterovou tyčinkou dookola nosnej sliznice v rozpätí 7-10 sekúnd, aby sa zaistilo, že boli nabrané ako hlien, tak bunky. Opakujte tento proces s rovnakou výterovou tyčinkou v druhej nosovej dierke, aby sa zaistilo dostatočné množstvo vzorky z oboch nosových dutín. Vytiahnite výterovú tyčinku z nosovej dutiny. 2. Pomocou extrakčného roztoku dodaného v sade okamžite spracujte vzorku hneď, ako bola odobratá. Pokiaľ nemôže byť vzorka spracovaná okamžite, mala by byť uskladnená v suchej, sterilizovanej a pevne uzavretej plastovej skúmavke. Môže byť uskladnený pri teplote 2-8 ℃ na 8 hodín. 3. Vzorky získané z výterov, ktoré sú príliš viskózne alebo aglomerované, sa neodporúča nechávať testovať týmto produktom. Pokiaľ sú výtery kontaminované veľkým množstvom krvi, neodporúča sa tieto vzorky testovať. Nie je odporúčané testovať týmto produktom vzorky, ktoré sú sprocesované extrakčným roztokom, ktorý nebol súčasťou tejto sady.

Návod na vykonanie testu Nechajte test, vzorku a extrakčné činidlo, aby sa pred testovaním dostali na izbovú teplotu (15-30 ℃). Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého vrecka a použite ju počas 15 minút. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test vykoná ihneď po otvorení vrecúška. 1. Položte extrakčnú skúmavku na pracovnú plochu. Držte fľaštičku s extrakčným činidlom vertikálne hlavou dole. Stlačte fľaštičku a nechajte všetok roztok (približne 250 μL) voľne kvapkať do extrakčnej skúmavky bez toho, aby sa dotýkal okrajov skúmavky. 2. Vložte vzorku z výteru do extrakčnej skúmavky. Otáčajte s výterovou tyčinkou zhruba 10 sekúnd, zatiaľ čo tlačíte jej špičku na okraje extrakčnej skúmavky, aby sa vypustil antigén z výterovej tyčinky. 3. Výterovú tyčinku vyberte zo skúmavky, zatiaľ čo jej špičku tlačíte na okraje extrakčnej skúmavky, aby z nej vykvapkalo čo najväčšie množstvo tekutiny. Zlikvidujte výterovú tyčinku v súlade s bezpečnostnými opatreniami. 4. Nasaďte špičku kvapkadla na hornú stranu extrakčnej skúmavky. Položte testovaciu kazetu na čistý a rovný povrch. 5. Pridajte 2 kvapky roztoku (približne 65 μl) do jamky na vzorku a začnite odpočet. Výsledok bude viditeľný do 20 minút. Výsledky po 30 minútach sú neplatné.

Interpretácia výsledkov

NEGATÍVNY VÝSLEDOK: Ukáže sa jedna farebná čiara v oblasti kontrolnej čiary (C). Žiadna čiara sa neukáže v testovacej oblasti (T). Negatívny výsledok znamená, že vo vzorke nie je prítomný SARS-Cov-2 antigén, alebo že je prítomný pod detekčnou hodnotou testu.

POZITÍVNY VÝSLEDOK: Ukážu sa dve farebné čiary. Jedna by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá zreteľná farebná čiara by mala byť v testovacej oblasti (T). Pozitívny vý-sledok znamená, že vo vzorke bol nájdený SARS-CoV-2.

NEPLATNÝ VÝSLEDOK: Nezobrazí sa kontrolná čiara. Nedostatočný objem vzorky alebo nesprávny postup sú najčastejšími dôvodmi pre nezobrazenie kontrolnej čiary. Znovu si prejdite postup a opakujte test ešte raz, tentoraz s novým testom. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte používať túto testovaciu sadu a kontaktujte svojho lokálneho distribútora.

POZNÁMKA: Intenzita farby v oblasti testovacej čiary (T) sa bude meniť v závislosti od koncentrácie SARS-CoV-2 antigénu prítomného vo vzorke. Preto akýkoľvek odtieň farby v oblasti testovacej čiary (T) by mal byť braný ako pozitívny.

Detaily produktu