Antigénový test z nosa COVID-19 FlowFlex

  2,53 €

  Rýchly test pre výter z nosa na antigén nového koronavírusu určený na samotestovanie.

  Test je kvalitatívna membránová chromatografická imunométoda pre kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu vírusu SARS-CoV-2 v ľudských vzorkách výteru z nosa.

  Množstvo

  Okamžitý výsledok za 15 minút. Jednoduché odobratie vzoriek z okraja nosa iba do hĺbky 2,5 cm. Nie je potrebné špeciálne vybavenie. Relatívna citlivosť: 97,1% (83,8% -99,9%), relatívna špecificita: 99,6% (97,7% -99,9%), presnosť: 99,3% (97,5% -99,9%) .

  Odber vzorky:

  Opatrne vsuňte jednorazovú tyčinku dodávanú s vašim kitom do jednej nosovej dierky. Pomocou jemnej rotácie zatlačte tyčinku 2.5 cm (1 palec) od okraja nosovej dierky. Tyčinkou 5 krát otočte proti sliznici vo vnútri nosovej dierky pre zaistenie dostatočného odberu vzorky. Pokyny na použitie: Test a extrakčný pufer nechajte ustáliť pred testovaním na izbovú teplotu. (15- 30 °C). Pre každú vzorku na testovanie použite vlastnú extrakčnú skúmavku a vhodne ju označte. Odkrúťte kvapkadlo z extrakčnej skúmavky bez jej stláčania. Tyčinku vložte do skúmavky a krúťte ním aspoň 30 sekúnd. Potom zakrúťte tyčinkou aspoň 5 krát kým budete stláčať strany skúmavky. Dbajte na to, aby ste nevyliali obsah skúmavky. Tyčinku vyberte a pritom stláčajte strany skúmavky na vypudenie kvapaliny. Nasaďte kvapkadlové viečko pevne na extrakčnú skúmavku obsahujúcu vzorku. Dôkladne premiešajte krúžením alebo kmitaním spodku skúmavky. Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa analýza vykoná čo najbližšie k času odberu vzorky a najviac počas jednej hodiny od času odberu vzorky. Testovaciu kazetu položte na rovný a čistý povrch. Do jamky testovacej kazety pridajte vzorku. Odkrúťte malé viečko zo špičky kvapkadla. Extrakčnú skúmavku obráťte tak, aby špička kvapkadla smerovala dole a držte ju zvisle (približne jeden palec nad vzorkovou jamkou). Skúmavku jemne stlačte a nadávkujte 4 kvapky pripravenej vzorky do vzorkovej jamky. Vyčkajte na zobrazenie sa farebných čiar(y). Výsledky je potrebné odčítať po 15-30 minútach. Neodčítajte výsledky po 30 minútach.

  Výsledok:

  Negatívny: Zobrazí sa iba jedna farebná čiara v kontrolnej oblasti (C). Žiadna zjavná čiara sa neobjaví v oblasti testovacej čiary (T). Toto značí, že nebol detekovaný SARS-CoV-2 antigen.

  Pozitívny: Zobrazia sa dve rôzne čiary. Jedna čiara v oblasti kontrolnej čiary a druhá v oblasti testovacej čiary. Toto značí, že bola zistená prítomnosť SARS-CoV-2 antigénu.

  Neplatný: Kontrolná čiara sa neobjaví.

  Balenie obsahuje 1 kus.

  Skladujte v suchu, nevystavujte priamemu slnku pri teplote 2 - 30°C.

  Detaily produktu